SANITAT I SALUT
jueves, 14 de junio de 2018

Oberta la convocatòria d’ajudes per a entitats que treballen per la promoció de la salut i el consum responsable

La Regidoria de Sanitat i Salut ha obert la convocatòria d'ajudes emmarcades dins del Pla de Subvencions de Promoció de la Salut i Consum Responsable 2018, dirigides a entitats de València. L'objectiu d'esta iniciativa és donar suport a la labor de les entitats que treballen en l'àmbit de la salut en la ciutat.

La convocatòria estableix dos tipus de subvencions: l’una per a projectes dirigits al consum responsable; i d’altra per a projectes de promoció de la salut. Poden ser beneficiàries de les ajudes totes les entitats constituïdes com a associacions o entitats sense ànim de lucre que tinguen activitat al municipi de València.

Les associacions interessades hauran de complir una sèrie de requisits bàsics, com ara trobar-se al corrent del pagament de les obligacions fiscals o disposar de mitjans suficients per executar el projecte per al qual se sol·licita l'ajuda. Entre la documentació que s'ha d'incloure juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar una proposta del projecte, així com còpia dels estatuts de l'entitat i justificació de la seua inscripció en el registre públic corresponent.

Les associacions i grups interessats han de presentar les seues candidatures a través de la seu electrònica municipal o presencialment en les oficines locals, dins dels 20 dies següents a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de les persones jurídiques solament podran presentar les seues candidatures a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mentre que les persones físiques podran fer-ho bé per esta via o bé de manera presencial en qualsevol de les oficines municipals distribuïdes per la ciutat.

Una vegada conclós el termini de sol·licitud, una comissió de valoració avaluarà els projectes i assignarà una puntuació màxima de 20 punts a cadascun d'ells, en funció de la documentació aportada amb la sol·licitud. La determinació de la puntuació obtinguda servirà per fixar la quantia de la subvenció final que rebrà el projecte seleccionat.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Alicia EsteveAlicia Esteve
Borja SanjuanBorja Sanjuan
Carlos ManzanaCarlos Manzana
Consell de la Joventut ValènciaConsell de la Joventut València
Facebook de JSPV-València ciutatFacebook de JSPV-València ciutat
Institut Jove-ValenciaInstitut Jove-Valencia
Javier JimenezJavier Jimenez
Joves Socialistes del País ValenciàJoves Socialistes del País Valencià
Mar MarínMar Marín
Sergio RamisSergio Ramis
Twitter JSPV-ValènciaTwitter JSPV-València
Youtube de Joves Socialistes de València-ciutat Youtube de Joves Socialistes de València-ciutat